• Leren doen we samen!

  • Leren doen we samen!
  • Leren doen we samen!
 



Welkom bij OBS De Driesprong 


OBS De Driesprong is een openbare basisschool in Nieuwlande. Samen met 12 andere openbare basisscholen in de Gemeente Hoogeveen maakt De Driesprong onderdeel uit van de Stichting Bijeen

OBS De Driesprong is een kleine school. Groep 1-2. en 3,4 en 5,6,7,8 werken samen in 3 lokalen. Op woensdag t/m vrijdag wordt de bovenbouw gesplitst in 5,6 en 7,8. Hierdoor is er een goede interactie tussen de verschillende groepen en het niveau van de leerling. Ideaal voor uitwisseling van groepen, afhankelijk van het prestatie niveau. 
OBS De Driesprong is ook een grote school. Want door de uitwisseling van ervaringen van 13 scholen en ruim 1.500 leerlingen, kan De Driesprong in onderwijs methodiek, kwaliteit en specifieke probleem oplossingen, steeds voorop lopen.

Lees meer...

Peuters Bijeen

Peuters zijn leergierig. Ze willen graag van alles weten en leren. Ze kunnen niet wachten tot ze naar de basisschool mogen. Daarom mogen peuters vanaf 3 jaar de derde woensdagmiddag van de maand van 14.30 tot 15.30 uur naar school. En natuurlijk zijn hun ouders dan ook van harte welkom!




Lees meer > 
Missie/visie

De Driesprong kiest voor ontwikkelingsgerichtonderwijs Ons onderwijs is erop gericht dat de kinderen een voor hun zo hoog mogelijk leer resultaat bereiken, in een prettige, respectvolle leef- en werkomgeving. Daarbij gaan wij uit van het principe van de basisontwikkeling.



Lees meer > 
Kansrijke taalhoeken

Taal vinden we erg belangrijk en we besteden er daarom veel tijd aan. Naast de methodes voor taal en lezen, zijn in alle groepen Kansrijke Taalhoeken ingericht. Inmiddels hebben we een gedichtenhoek, een lekker-liggen-lezenhoek, een luisterhoek, en woordenschathoek, een interessante boekenhoek en een wenskist.



Lees meer > 
Speerpunten

Kies je voor OBS De Driesprong dan kies je voor: Een gezellige en veilige school waar u en uw kind zich snel thuis voelen Een kleinschalige locatie Goed contact tussen kind, ouders en school Kwalitatief goed ontwikkelingsgericht onderwijs

Lees meer > 
Muziek

Vrolijke klanken op school! Op onze school wordt wekelijks muziekles gegeven. Dat doen we met behulp van de leuke en leerzame muziekmethode Eigenwijs digitaal. De school beschikt over een mooie verzameling schoolinstrumenten, die tijdens de lessen gebruikt worden.

Lees meer > 
   
 

          

 

Wij zijn onderdeel van stichting Bijeen
   Bezoekadres: Crerarstraat 6b, 7901 AE, Hoogeveen  Postadres: Postbus 2113, 7900 BC, Hoogeveen
   Tel. 0528 23 45 99  Email: info@bijeen-hoogeveen.nl