Onze manieren


Wij hebben respect voor elkaar, onszelf en de omgeving


Wij werken in een veilige, rustige omgeving
Wij gaan op een prettige manier met elkaar om
Wij helpen elkaar
Onze school hanteert de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik hier voor het stappenplan.