Welkom bij OBS De Driesprong 


OBS De Driesprong is een openbare basisschool in Nieuwlande. Samen met 12 andere openbare basisscholen in de Gemeente Hoogeveen maakt De Driesprong onderdeel uit van de Stichting Bijeen.

OBS De Driesprong is een kleine school. Groep 1-2. en 3,4 en 5,6,7,8 werken samen in 3 lokalen. Op woensdag t/m vrijdag wordt de bovenbouw gesplitst in 5,6 en 7,8. Hierdoor is er een goede interactie tussen de verschillende groepen en het niveau van de leerling. Ideaal voor uitwisseling van groepen, afhankelijk van het prestatie niveau. 

OBS De Driesprong is ook een grote school. Want door de uitwisseling van ervaringen van 13 scholen en ruim 1.500 leerlingen, kan De Driesprong in onderwijs methodiek, kwaliteit en specifieke probleem oplossingen, steeds voorop lopen. 

OBS De Driesprong geeft uw kind de ruimte, de mogelijkheden en de richting om de schooljaren fijn en effectief te maken. We halen niet alleen eruit wat erin zit, we voegen ook heel veel toe. Op cognitief gebied, maar zeker ook op belangrijke terreinen als sociaal gedrag, samenwerken, creativiteit en assertiviteit. Op al die terreinen kunnen kinderen zich optimaal ontplooien als alle andere omstandigheden in orde zijn.

En dat zijn ze! 

Een enthousiast team leerkrachten, fijne ouders die allemaal op hun manier de school en de kinderen steunen en de samenwerking met de andere openbare basisscholen in Hoogeveen. 

De kwaliteit van onderwijs wordt niet door stenen bepaald, maar goede huisvesting speelt wel een rol. In januari 2014 heeft De Driesprong de sprong naar een nieuw pand gemaakt en is ook die voorwaarde helemaal voor elkaar.